In which a promise is made (so help me, God)

It’s been months; and if my blog had feelings, we probably would have broken up by now.

This is always the case when school starts. Work just takes over, and leaves little or no time for other things which are just as important.

I read because I breathe. I write because I live. And from now on, I will not let a month go by without posting anything here. Whether anyone else reads it or not.

In August, I was asked to read a poem for the Buwan ng Wika celebration. I agreed to do so, but eventually I gave way to the crowd-pleasers, the more entertaining and popular song numbers. In hindsight, maybe I shouldn’t have. Anyway, here’s one of the poems that I was thinking of reading then.

Pagbati sa pagsinta. Pagbati sa muling pagsulat. Pagbati sa ‘di pagbitiw sa mga bagay na tunay na mahalaga sa akin.

=================
Pagbati sa Pagsinta
Ni Joi Barrios

Nakatindig akong babatiin ang pagsinta.
Hindi nakahimlay at nahihimbing
Na kailangang gisingin ng halik,
Hindi nakaupo’t naghihintay
Na para bang ang kanyang pagdating
Ang kabuuan ng buhay,
Hindi nakatingkayad o lumilipad
Na nakikipaglaro sa hangin at pangarap.
Nakatayo ako’t sumasayad
Ang paa sa lupa,
Pagka’t lagi lagi,
Nakayapak ako kung umibig.

Advertisements